تغییر نگرش

هو الحنان

1. درست یا غلط ش رو نمی دونم ولی الان درگیر موضوع جدیدی هستم.

باید یه جایی باشه که راحت و بی قید دربارش بنویسم.

شاید یه حس گذرا بود که با نوشتنش از درگیری باهاش راحت شدم و شاید کمک کرد تا تصمیم جدیدی بگیرم.

سردرگمم...

 

/ 0 نظر / 31 بازدید