این عید ها برای من آقا نمی شود
شب با چراغ عاریه فردا نمی شود
خورشیدی و نگاه مرا میکنی سپید
می خواستم ببینمت اما نمی شود
آقا جسارت ست ولی زودتر بیا
این کارها به صبر و مدارا نمی شود!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید