حقیقت

هو الحنان

1.

روز های بدی نیست، پذیرفتم که این گونه هستم و در این نوع بودنم به آیه آیه هایی که قرار است هر روز نوش کنم می اندیشم...

من و ام اس تعامل قابل قبولی با هم برقرار کرده ایم. گاهی زور می گوید، اما خب مغرورتر از آنم که مغلوبش شوم.

این روز ها بیشتر از گذشته به قانون جذب در جهان ایمان آورده ام. درست که ام اس حاصل سبک زندگی پر استرس است، اما خوفی بود که از نوجوانی در من ریشه دوانده بود. و این قطعا لطف خدا بوده است برای یک بنده ی حقیر و هیچ ندار...

2.

درد های کوچک و نتوانستن ها بیشتر نزدیکم می کند به مرگ و هیچ به دل ندارم جز آرزوی آن که آمرزیده از این دنیا برهم.

 

3.

روز های خوب مادر فعال بودن :)

من و آرامش یوگا

من و سر و کله زدن برای بهتر سپری کردن روز ها

باورش هم سخت است اما من و عشق مهیا کردن خانه! کدبانو شدن :))

 

4.

آن افکار و عقیده هایی که در پلاس به آن برخورده بودم برقرار است. زین رو بودنم به آن شیوه شده است که خودم می پسندم. شکرا

 

5.

یکی دیگر از زمینه های باحالی مهربان کردگار، قلقلک دادن های مکرر بنده، توسط موقعیت های خوب کاری است!

همچنان در جدال برای خانه ماندن و مادر بودنم :)) 

 

6.

دلم برای وبلاگم تنگ شده بود :)

 

7.

خبرهای خوب

آرزوهای خوب

روز های خوب

همه در انتظار منند

می دانم!

/ 0 نظر / 21 بازدید