پیش بینی همسرم!!!

هوالعالم!!!

در ساعت ٩ و ٣٢ دقیقه ی شامگاه دوشنبه دهم فروردین ماه ١٣٨٨ همسر اینجانب ملهم گردیدند و پیش بینی فرمودند که کمتر از نیم قرن دیگر تمام کشورهای عربی منطقه از نظام پادشاهی و ریاست جمهوریِ مادام المعمر خارج شده و به دولت های جمهوری و یا وحدت ملی تبدل می شوند!

 

نوشتیم تا در عالم نت ثبت شود!!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید