چاقاله عشقولی

یا محول الحول و الاحوال

1.

نیاز شدیدی به مقادیری تغییر دارم. باید از مسکن هایی رخت بربندم و کوچ کنم.
کاش او یاریم نماید.

2.
فعلا این بهانه ی خنده هایم است. اثری از دردانه همسرم.

یک چاقاله بادوم عشقولکی

جبران می کنم. عهد می بندم...

/ 0 نظر / 6 بازدید